ระบบการจัดเลือกชุมนุม โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูประถัมภ์
ลำดับ รายชื่อชุมนุม ครูประจำชุมนุม จำนวนที่รับ ยอดที่รับ เลขห้อง ระดับชั้น สถานะ
41 การ์ตูนหรรษา นานาวรรณคดี นายกีรติ ไทยรัฐเทวินทร์ 25 25 368 ม.ต้น-ม.ปลาย
42 เยาวชนสาธารณสุขโรงเรียน (ย.ส.ร.) นางสาวหนึ่งฤทัย สุขสอาด 25 25 พยาบาล ม.ต้น-ม.ปลาย
ข้อตกลงในการเลือกชุมนุม
1.ตรวจสอบชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนได้ที่เมนู "รายชื่อชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียน" เพื่อพิจารณาเลือกชุมนุมที่สนใจก่อนลงทะเบียนชุมนุมน
2.การเลือกชุมนุมจะเลือกได้เพียงครั้งเดียวโดยนักเรียน 1 คนต่อการเลือก 1 ขุมนุมโดยใส่รหัสประจำตัวนักเรียน
3.ในการเลือกชุมนุมถ้ามีการแจ้งเตือนว่าได้เลือกชุมนุมไปแล้วแสดงว่าครูประจำชุมนุมมีความต้องการให้นักเรียนเข้าชุมนุมของครูท่านนั้น
4.ในการเลือกชุมนุมไม่ควรนำรหัสของเพื่อนไปใช้ในการเลือกแทนเพื่อน(ให้ใช้เลือกเฉพาะของตนเอง)
5.การเข้าระบบลงทะเบียนกิจกรรม ให้นักเรียน คลิกที่เมนู "ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม"
>>>ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม<<<

foot page
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เว็บไซต์บริหารจัดการกิจกรรมชุมนุม
พัฒนาโดยครูนิติ ศุภรานันท์ งานคอมพิวเตอร์