ระบบการจัดเลือกชุมนุม โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูประถัมภ์
ลำดับ รายชื่อชุมนุม ครูประจำชุมนุม จำนวนที่รับ ยอดที่รับ เลขห้อง ระดับชั้น สถานะ
1 ยุวบรรณารักษ์ นางสาวสินี อินทสุวรรณ 25 25 ห้องประชุมชั้น 5 ม.ต้น-ม.ปลาย
2 Technology นายฤกษ์ชัย ชะตาถนอม นายเอกรินทร์ ปิ่นเกตุ 51 51 621 ม.ต้น-ม.ปลาย
3 พอเพียง นางอรุณศรี ทวีโภคา 25 16 วิชาการ ม.ต้น-ม.ปลาย
4 ฉลาดรู้เคมี นายอนุศาสตร์ เขียวขจี 25 3 353 ม.ปลาย
5 E-Sport นายธนพงศ์ พลอยลอย นายวรวุฒิ กระจ่างพัตร์ 51 51 333 ม.ต้น-ม.ปลาย
6 มาหาแรงบันดาลใจกัน นางสาวสุนารี ชินรัตน์ 25 25 361 ม.ต้น-ม.ปลาย
7 โครงงานวิทยาศาสตร์ นายปรมินทร์ แก้วกล่ำศรี 25 25 362 ม.ปลาย
8 คนวิด (วิทย์) พื้น นางสาววิภาพรรณ มักขุนทด 25 2 356 ม.ปลาย
9 เคมีบอร์ดเกม นางสาวพรวิมล อุตรัตน์ นางสาวพิมพ์ชนก หมอกฤทธิ์ 50 24 351 ม.ปลาย
10 Chill chill science นางสาวชลดา ผู่พานิช 25 24 354 ม.ต้น-ม.ปลาย
ข้อตกลงในการเลือกชุมนุม
1.ตรวจสอบชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนได้ที่เมนู "รายชื่อชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียน" เพื่อพิจารณาเลือกชุมนุมที่สนใจก่อนลงทะเบียนชุมนุมน
2.การเลือกชุมนุมจะเลือกได้เพียงครั้งเดียวโดยนักเรียน 1 คนต่อการเลือก 1 ขุมนุมโดยใส่รหัสประจำตัวนักเรียน
3.ในการเลือกชุมนุมถ้ามีการแจ้งเตือนว่าได้เลือกชุมนุมไปแล้วแสดงว่าครูประจำชุมนุมมีความต้องการให้นักเรียนเข้าชุมนุมของครูท่านนั้น
4.ในการเลือกชุมนุมไม่ควรนำรหัสของเพื่อนไปใช้ในการเลือกแทนเพื่อน(ให้ใช้เลือกเฉพาะของตนเอง)
5.การเข้าระบบลงทะเบียนกิจกรรม ให้นักเรียน คลิกที่เมนู "ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม"
>>>ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม<<<

foot page
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เว็บไซต์บริหารจัดการกิจกรรมชุมนุม
พัฒนาโดยครูนิติ ศุภรานันท์ งานคอมพิวเตอร์